Vores hjemhavn

Vores hjemhavn var i årene 1974-1995 Skudehavnen, hvor Sejlklubben ØST holdt til. Det var et vidunderligt sted, lidt den for lands lov og ret og i mange år Københavns fiskerihavn  med flere små værfter bl.a. Jakob Jensens bådværft. Desværre indhentede udviklingen os. I dette tilfælde i forbindelse med anlægget af Øresundsforbindelsen og støbningen af tunnelelementerne; men vel også (og mere) fordi arealerne skulle frigøres til langsigtet byudvikling og et klondyke som Skudehavnen var i vejen for 'udviklingen'. Læs evt mere i Sejlklubben ØST's 75 års jubilæumsskrift 'Mands MInde i ØST', der kan rekvireres på sejlklubben København's (SKK) sekretariat.

Vores ny hjemhavn blev herefter den gamle Kalkbrænderihavn, der oprindelig blev anlagt i slutningen af 1800 tallet (åbnet 1895). Det var her Saltholmskalken blev landet og omdannet til mørtel, som var i stor efterspørgsel da brokvarterene blev udbygget i slutningen af 1800- og begyndelsen af 1900tallet. I 2008 blev de tre gamle Skudehavnsklubber Øst, Triton og Søhesten i god ro og orden slået sammen til en ny sejlklub: Sejlklubben København (SKK), der i dag her godt 500 medlemmer.

  Se en lille video om vores base i Kalkbrænderihavnen, optaget til brug ved TV2 Lorry's sommertur i Nationalmuseets skib Bonavista  i sommeren 2020, sendt 9/7-2020, hvor Sten 'optræder' på slap line: