Video

Mellem Terciera på Acorerne og Lissabon. Til tider med frisk
luft og en overfartstid på 6 døgn svarende til engennemsnitsfart
på 6 knob. Ikke dårligt for en 35 fods båd (august 2011)

Tilbage til listen over videoer