Medicinkassen

Almindelig dansk sommersejlads kræver næppe at man medbringer det store skibsapotek, Der er normalt altid en læge inden for rækkevidde. Begiver man sig derimod ud på længere ture og til mere afsides beliggende destinationer (og især hvis der er større passager indvolveret) er sagen en ganske anden. Søsportens Sikkerhedsråd har udgivet en lille hæfte (30 sider) om "Sygdom og ulykke om bord" men det forekommer os at den har haft lidt svært ved at prioritere i det enorme stofområde, så i forbindelse med vores store tur har vi derfor 'konsulteret' RederRies grandfætter Peter, der, udover at være en stor gourmet og sejler (Faurby 363), også er praktiserende læge med fartstid som skibslæge på HMS Hvidbjørnen i grønlandske farvande.

 Troldands medicinkasse med indhold  

Peter har derfor sammensat en medicinkasse til Troldand, der skulle kunne dække de mest almindelige problemer man kan komme ud for, og endnu vigtigere har han sammenskrevet en ultrakort vejledning, en slags mini-lægebog for langsturssejlere. En del af indholdet er receptpligtigt og hvis man vil gøre brug af nedenstående råd og vejledning samt kopiere kassens indhold, vil det sikkert være en god ide at kontakte sin egen praktiserende læge for at få udstedt de nødvendige recepter samt at få individuelle råd, vejledning vedr. evt. supplerende indhold.

Det har i øvrigt været en fantastisk hjælp og i et par situationer givet uvurderlig tryghed at have egen 'skibslæge'. Så heldige kan vi ikke være alle sammen; men måske skulle du som langturssejler i alle tilfælde kontakte din læge inden afgang og fortælle ham om dine planer. Måske kan du endda få en mulighed for (hvis det er absolut nødvendigt) at kontakte hende/ham ad en 'uformel kanal'. 

denne side er senest opdateret i april 2018