Om Kanalsejlads

De fleste middelhavssejlere vælger den direkte vej gennem Europas kanaler, en tur på 2000 km (i kanaler måles afstande i km og ikke i sm lige som tilladte hastigheder angives i km/t) og med omkring 150 sluser.

Det er selvfølgelig en smags sag (og afhængigt af bådens dybgang) om man vælger denne løsning eller som vi gjorde det, tog turen ned langs Europas kyster. I begge  tilfælde er tidsfaktoren helt afgørende; men man er jo på sit livs oplevelse og det skulle helst ikke ende op i stress. kanalturen kan angiveligt gennemføres på 6 uger men så bliver turen også derefter. Selv har vi ikke et øjeblik fortrudt at vi til udturen valgte 'den ydre rute' med alle dens oplevelser.

Læs om vores møde med om Europas kanaler som Rie skrev om det i sin dagbog i maj 2019 og længere nede på denne side om en række sf de problemer der er knyttet til sejlads på de indre vandveje. Men først et par billeder er kan give et indtryk af de variationer man kan opleve på den direkte tur fra Port Napoleon til Lübeck (Travemünde). Flere billeder på siderne om vores store tur 2018 & 2019.

 
Bedst er det, hvis man kan få transporteret masten på bil gennem Europa, men det er ikke helt billigt Her møder vi en af de mange både der nu er (næsten) fremme ved må-let: 'Det forjættede vand' Den første af de store sluser på vejen ad Rhône nordpå fra Port Napoleon
Ikke alle flodbredder langs Rhônen er lige smukke. Her: Kernekraftværket syd for Cruas Trafikken på Rhône kan være tæt og i begyndelsen kan en sådan 'fætter' være skræmmende at møde Efter Lyon begynder Saône og ved Sant Jean de Losne begynder Canal de Burgogne
Efter Saône bliver sluserne mindre og fjernbetjenes Canal de Vosges. Over vand-skellet, gennem tunneler .....,   ,.... og over broer (her umidddelbart inden Epinal 
Mosel, nem at besejle og måske den smukkeste del af turen fra syd til nord Rhinen har sine egne problemer, tæt trafik og stærk strøm. For en båd med moderat motorkraft er det reelt kun muligt at sejle medstrøms En af de de enorme sluseelevatorer der findes bl.a. på Elbe-Lübeck kanalen 

Vi skal ikke gøre os til specialisterpå kanalsejlads og litteraturen om emnet er enorm, men der er alligevel et par småting som vi vil nævne (vi har ingen erfaringer på hollandske og belgiske vandveje) mennedenstående glæder som vi forstår  det for alle lande der er tilknyttet CEVNI konventionen (Code Europèen des Voies de la Navigation Intèrieure)

Husk at der på de indre vandveje kræves et sk. CEVNI Kanalbevis. Dette kan relativt let erhverves via Dansk Sejlunions hjemmeside, Kanalbevis, hvorfra man også kan købe den regelbog der skal findes om bord (og som vi jævnligt måtte slå op i for at tyde diverse 'kanalskilte'). 

Vær endvidere opmærksom på eventuelle afgifter. I frankrig skal man på et synligt sted føre en 'vignette' fra VNF (Voies Navigables de France), der viser at man har betalt afgiften. Vær dog opmærksom på at der ikke skal være betalt når man ligger stille fx i en havn.

Vandstanden på de europæiske vandveje kan variere meget også med årstiden. Da vi har sænkekøl er det ikke noget vi spekulerer meget over men vi forstår at det kan blive meget problematisk hvis ens dybgang overstiger 1,70-1,80 og selv de 'garanterede' dybder er ikke altid det samme som virkeligheden. Vi kender flere eksempler på sejlere der har måtte sejle store omveje ja endda måtte efterlade deres både fordi der simpelt hen ikke var vand nok. Vær endvidere opmærksom på eventuelle reperationsarbejder på f.eks sluser (kan for Frankrigs vedkommende også ses på VNF's hjemmeside) 

Vær sikker på at have 2-3 liner på 10-15m (max) og en fornuftig bådshage klar.
Vær endvidere opmærksom på at det ikke altid er nemt at komme til diesel direkte ved kanalbredden, så fyld op når muligheden der og medbring endvidere 2-3x10liter ekstra diesel i dunke (og evt en lille sammenklappelig sækkevogn).