Sydfynske

Det sydfynske øhav er formodentlig det mest besøgte sejladsområde i Danmark og den første 'sejladskravlegård', hvor de første erfaringer indhøstes, således også for os. Området har da også alt hvad man kan forlange (og måske lidt til). Inden for rammerne af et fantastisk druknet moræne arkipelag (den vist nok korrekte geomorfologiske beskrivelse af området) findes en overflod af små øer og fine havne og så beskyttet at man kan ankre op næsten hvor som helst.

Vi har været på sommertur eller gennemfart i området i årene 1974, 75, 79, 82, 88, 98 og senest i 2006, hvor billederne nedenfor er fra (strengt taget ikke kun i det Sydfynske men også fra 'tilgrænsende områder').

 For anker ved Enehøje (Nakskov fjord)  Marstal (Ærø)
 Marstal (Ærø)  Lindelse Nor (Langeland)
 Ladepladsen i Ommelbugten (Ærø)  Ommel by (Ærø)
 Ærøskøbing (Ærø)  Bogø (Lillebælt)
 Fænø (Lillebælt) Peststationen på Kyholm (øst for Samsø og  måske knapt nok i det sydfynske)

Tilbage til oversigtskortet