en

s/y TROLDAND - om tursejlads, sejlsport & rejser

top
Page
Menu
News
Du er her:   Hjem > Om tursejlads og udstyr > Forsikringer

Forsikringer

Det er med en vis bæven jeg bevæger mig ind på dette område, da jeg bestemt ikke er specialist. Vi har imidlertd gjort nogle erfaringer som andre måske kan have glæde af så derfor denne side. Lad mig for det første klart melde ud, at vi er forsikrede i Pantaenius, men at vi ikke har nogen som helst økonomiske forbindelser til selskabet (ud over forsikringen selvfølgelig). Og så lige en  advarsel: Det følgende er tørt læsestof, der er ingen billeder!

Besparelser på forsikringen
I det øjeblik man forlader dansk farvand for en længere periode (hvis jeg har forstået det ret, vil dette sige i mere end 3 måneder), har man mulighed for at slippe for at betale den forhadte forsikringsafgift (der af nogle betegnes som en misundesesafgift).

Forsikringsafgiften er en beskatning, der grundet hensynet til at der ikke inden for EU må gøres forskel efter nationalitet (det ligner lidt det med børnechecken om end med modsat fortegn) er ganske kompliceret. Grundlæggende er alle lystfartøjer, der er hjemmehørende i Danmark beskatningspligtige, og her er det ordet 'hjemmehørende', der er centralt. Et lystfartøj er hjemmehørende i DK, hvis:
Lystfartøjet er optaget i det danske skibsregister, selv om lystfartøjet udelukkende benyttes til sejlads uden for dansk toldområde, eller hvis lystfartøjet ejes af en person bosiddende i toldområdet (men ikke nødvendigvis er dansk  statsborger) og er forsikret for sejlads inden for dette område (der er flere og komplicrede regler som du kan læse om på TAX.dk).

Hvis man derfor hos sit forsikringsselskab underskriver en tro og love erklæring på, at man accepterer at der ikke er forsikringsdækning i danske farvande, kan man derfor fritages for afgiften mens man er på langfart. Og det drejer sig da pt. om 1.34% af forsikringssummen; eller (lidt afhængigt af selvrisikoens størrelse) om godt halvdelen af hvad vi i Danmark betaler til forsikringsselskabet hvert år. Sagt på en anden måde: hvis din båd er (kasko)forsikret for 1 mio. kan du hvert år spare 13.500 kr. som du kan strække langfartsbudgettet med. Det er da værd at tage med.

Dækningsområde(r)
Det følgende er skrevet i 2014 og Pantaenius har i foråret 2017 ændret forsikringsbestemmelserne bl.a. vedr. de forskellige områder der er dækket, lige som der nu er kommet et kort over disse (download kort ver dækningsområder). Der er imidlertid efter min mening stadig mulighed for misforståelser (som jeg pt. prøver at afklare med Pantaenius) og jeg har derfor valgt at bevare nedenstående, fordi det illustrerer, hvor omhyggelig man skal være, og hvor vigtigt det er at man holder kontakt med sit forsikringsselskab.

Da vi i 2010 forlod Danmark skulle forsikringsdækningen ændres, og efter aftale med Pantaenius kom den ny dækning til at være som det er beskrevet i nedenstående:

 

Sejladsområde:

Europæiske floder og indlandsfarvande. Europæiske kystfarvande indtil 200 sm fra kystlinien, dog ikke nordligere end en linie Bergen/Wick. Atlanterhavet fra udmundingen af den Engelske Kanal (50° Nord) indtil 10° Nord, men dog ikke vestligere end 35° Vest. Middelhavet inklusive Gibraltar-Strædet og Dardanellerne.

Det lød jo perfekt: 10°N er faktisk syd for Cap Verde øerne og 35°W er pænt vest for Acorerne. Vi var fulde af fortrøstnig og helt sikre på vores frsikringsdækning, da vi i foråret 2012 på turen videre fra vinteren i Sevilla, bl.a. besøgte tre havne i Marokko: Mohammedia, Rabat (på Atlanterhavskysten) og Smir (inde i Middelhavet).

Efter hjemkomsten, og efter hvad andre sejlere mente at vide (nemlig at man ikke var forsikret i Marokko) blev jeg i tvivl, og jeg spurgte derfor Pantanius om, hvordan  begrebet  'europæiske kystfarvande ind til 200 sm fra kystlinien', skulle opfattes. Du kan i den nedenstående boks se brevudvekslingens centrale punkter hvor jeg stillede en række spørgsmål til tolkningen af sejladsområdets omfang:

Spørgsmål:

  1. Der er mindre end 10 sm fra Rhodos til det Tyrkiske fastland er det territorialgrænsen mellem Tyrkiet og Grækenland, der er afgørende? 
  2. Når Dardanellerne og Gibraltarstrædet eksplicit nævnes som omfattet af dækningen, gælder det så også kysten på hhv. Lilleasien- (og dermed flere mindre havne på den asiatiske side) og Afrikasiden; eller er det kun til kystlinien (hvis man f.eks bliver sejlet ned af en fiskebåd)?
  3. Ceuta og Melilla er spanske besiddelser (enklaver) i Nordafrika (i Marokko); de ligger henholdsvis12 & 86 nm fra det spanske fastland, dækker forsikringen ikke hvis jeg sejler dertil? 
  4. I tilfældet Melilla er der bare 40 sm fra den spanske ø Alboran (der ligger nærmere på Afrika end Europa og på den afrikanske kontinentalsokkel); er det inden for dækningsområdet?
  5. Sejler man langs den afrikanske kyst mod f.eks de Kanariske øer ligger f.eks havnene i Rabat og Mohammedia (hhv 135 sm og 165 sm fra Sydspanien) og de er fornuftige stop undervejs og begge har moderne marinaer og meget besøgsværdige
  6. Er de Kanariske øer overhovedet en del af Europa? Geologisk/ Naturgeografik set er svaret klart nej og størstedelen af øerne ligger mindre end 200 sm fra den afrikanske kyst
  7. Hvis man sejler direkte fra f.eks Lagos i Sydportugal til De kanariske øer, er logikken så at men kun er dækket, hvis man er mere end 200 sm fra den afrikanske kyst (og altså uden for 'afrikanske kystfarvande')

Hetil svarede Pantaenius:

Vi har stor forståelse for at vore kunder prøve at finde nye og eksotiske områder at besejle. Men samtidig er vi af hensyn til en eventuel skadesbehandling nødsaget til at lave begrænsninger, så vi ikke har for store omkostninger pga. geografiske forhold eller politiske uroligheder.

Det er territorialgrænsen [min kommentar: her må menes 'for det afrikanske land' og man må altså jævnføre med søkortet], der tages for grænsen mellem hvad der er Europa og hvad der Afrika/Asien.

Det er derfor at stræderne er specifik nævnt i sejladsområderne, således man frit kan gennemsejle stræderne uden at tænke på hvad side man er på under gennemsejlingen.  Vi ønsker ikke at sejladsområderne skal være helt uden elastik, således er der mulighed midlertidig overskrivelse af sejladsområdet. Se § 2 i forsikringsbetingelserne. Det er således mulig f.eks. at sejle rundt om Rhodos.

De Kanariske øer anses som en del af Europa omgivet af Atlanterhavet så det er meddækket i dit sejladsområde.

Vi er klar over de naturlig stop der [er] undervejs til de Kanariske øer og vor praksis er også at give dækning der på enten på forespørgsel inden eller efter den midlertidige overskridelse som nævnt ovenfor.

I et senere brev opfordrede jeg Pantaenius til at præcisere definitionerne af dækingsområderne, fordi når jeg (der opfatter mig selv som en omhyggelig mand) alligevel havde været to måneder uden forsikringsdækning, kunne det være at det ikke var helt indlysende forståeligt. Hertil svarede Pantaenius' ræpræsentant at: Jeg er sikker på at du ikke ville have haft en skade afvist i de havne du har besøgt. Det er den elastik vi bruger. Jeg har fuld tillid til Pantaenius, men vil nu alligevel hellere være sikker på forhånd. Så derfor:

Vær opmærksom og kontakt hellere dit forsikringsselskab en gang for meget end en gang for lidt.  Med en e-mail har du altid dokumentationen i orden. Mht sejlads i Middelhavet er det muligt at ændre forsikringsdækningen således at Atlanterhavsdelen bortfalder mens Lilleasien (Tyrkiet) og Nordafrika så til gængæld er inkluderet.

Alternativt dækningsområde:

Europæiske floder og indlandsfarvande. Europæiske kystfarvande ind til 200 sm fra kystlinien, dog ikke nordligere end en linie Bergen/Wick. Middelhavet inclusive stræderne (Gibraltar og Dardanellerne).

Dette må være den rigtige dækning for Middelhavssejlere, hvis man ikke som os vil til Acorerne (eller Madeira og Kananarieøerne) undervejs. Principielt er man også dækket under en krydsning af Biscayen, hvis man da ikke kommer for langt på afveje, lige som man er dækket i Middelhavsmarokko og de spanske enklaver. Men skriv alligevel først og spørg inden du sejler til Syrien, Libanon, Israel, Ægypten, Libyen, Algeriet eller andre potentielle uroområder (f.eks med EMYR'en).

senest opdateret juni 2017

 

« forrige top næste »
top
Page
Menu
News
top
Page
Menu
News
Hvor er vi?
Se Troldands 'position her og nu' hvis vi er inden for AIS rækkevidde

Seneste Opdateringer:
Billedgalleri fra 2020 sejladsen 
Billedgalleri fra 2021 sejladsen 
Billede fra vores tur til Jordan (2021)
Billeder fra vandreture på Madeira (2022)
Billeder fra tur til Peru, Bolivia & Argentina (2022)
Billeder fra vores tur til Mongoliet (2023)
Billeder far vores tur til Alta/Nordkap (2023)
Billeder fra vores tur til Australien (2023-24)
Billeder fra vores tur til Sri Lanka (2024)
 
Ny oversigts-sider:
 

Besøgende på www.troldand.dk siden dec. 2007

Er du interesseret problemer om nationale mindretal, nationalisme og statsdannelser?
Så køb bogen om Europas politiske geografi:

 

og læs om Europa af stater, territorier og nationer i denne bog (som Sten har skrevet sammen med en tidligere kollega, klik på billedet for at se mere)
  
© Creative Commons